Algemene voorwaarden

 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
  1. De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Een les moet fijn zijn en de deelnemer moet zelf tijdig stoppen als iets niet fijn aanvoelt.
  2. Yoga Hour is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.
 2. Beperkingen melden
  1. De deelnemer moet voor aanvang van de les alle lichamelijke beperkingen te melden aan de docent. Dit omvat o.a. blessures, zwangerschap en andere zaken die van invloed kunnen zijn op yoga poses. De les wordt dan aangepast of er wordt een extra instructie gegeven.
 3. Overdragen en annuleren
  1. Lessen zijn niet overdraagbaar, tenzij anders overlegd.
  2. Afmelding van de les dient z.s.m. te gebeuren via het online reserveringssysteem. Tot 3 uur voor aanvang worden er geen kosten in rekening gebracht.
  3. Annulering van bedrijfsyoga dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden.
   Tot 48 uur voor aanvang worden er geen kosten in rekening gebracht.
 4. Feest- en vakantiedagen en vervallen van lessen:
  1. Op feestdagen zal Yoga Hour gesloten zijn. Aan het begin van elk jaar wordt gepubliceerd welke dagen dit zijn.
  2. Eventuele vakantiesluitingen van de studio worden aangegeven op de website en in het online reserveringssysteem.
  3. Wanneer een les wegens onverwachte omstandigheden (bijv. ziekte) komt te vervallen zal er getracht worden een alternatief voor de les aan te bieden. Dit kan op een later moment plaatsvinden.
 5. Wijzigingen
  1. Yoga Hour behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Aanpassingen worden via de website en e-mail aangekondigd.